(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med alle kommuner i Nordjylland og er oprettet i Tilbudsportalen under Serviceloven vedrørende botilbud og beskyttet beskæftigelse for voksne udviklingshæmmede mennesker.

​Endvidere har vi et samarbejde med skoler for elever med nedsat fysisk- og psykisk funktionsniveau og med andre botilbud/boformer – såvel private som offentligt oprettede.

​Vi er bevidste om, at beboerne har en stor berøringsflade med ligestillede, og at de har behov for at vedligeholde og at udbygge denne ved arrangementer, traditioner, besøg m.v.​