(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Pædagogiske metoder

Den pædagogiske tilgang til beboerne er som udgangspunkt støttende og vejledende og i videst muligt omfang indeholdende valgmuligheder. I konfliktsituationer vil tilgangen også være grænsesættende. Det er vigtigt, at beboerne oplever rummelighed, og at personalet bruger dialogen, tør eksperimentere og også tør kaos i visse situationer.

​Personalet er både empatisk og professionelt i forhold til beboergruppen. Vi arbejder ud fra beboernes frihed omkring til- og fravalg, men vi er samtidig parate til at gribe ind, såfremt valget sker på bekostning af gængse livsværdier. Struktur og konsekvens er således relevante værktøjer i forhold til overskuelighed i dagligdagens situationer.

​Livskvalitet og sunde vaner

Beboerne har hver en dags-/ugeplan over hverdagens aktiviteter og opgaver; der arbejdes ligeledes med en fælles ugeplan. Årsplan over arrangementer, ferier m.v. aftales ud fra beboer- og personalemøder.

Hverdagen indeholder efter formåen en vis grad af forpligtende fællesskab, f.eks. et ansvar i forhold til diverse opgaver/jobs i eller uden for huset.

​Derudover fokuserer vi på livskvalitet i forhold til sunde kostvaner og motion. Vi benytter de mange forskellige fritidstilbud med svømning, fitness, ridning o.a., som findes i eller tæt ved byen.

​Ugen indeholder ligeledes kulturelle oplevelser omkring musik, sport, teater, biograf eller andet. Endelig afholder vi fælles eller individuel ferie én til to gange om året.

Kontakt til netværk og pårørende

Vi understøtter beboerens kontakt til deres pårørende eller netværk. Der laves individuelle aftaler om hjemmebesøg og genbesøg i Boformen Gaia. Beboeren hjælpes med at sende mails, post og til at have telefonkontakt. Pårørende inviteres til arrangementer i årets løb og til beboerens årlige handlemøde.

Ved ind- og udskrivning tager vi med udgangspunkt i de praktiske forhold hensyn til individuelle ønsker. Efter behov aftales der besøg o.a., så overgangen for beboeren bliver så blid som muligt.​