(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Pædagogiske målsætninger

I Boformen Gaia arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor det enkelte menneske har krav på:

  • ​at blive værdsat for det menneske, han eller hun er
  • i samspillet med andre mennesker at få stimuleret sin selvopfattelse positivt

Helheder for den enkelte

Med sammenhæng i bo- og dagtilbud opnår den enkelte beboer en høj grad af kontinuitet i sit livsforløb. Der bliver overensstemmelse omkring, hvilke udfordringer der stilles til beboeren, og det er muligt for beboeren at fordybe sig i en given opgave eller aktivitet. Samtidig giver sammenhængen mulighed for at opbygge nære og betydningsfulde relationer mellem beboer og personale. Beboerens kontaktperson er en gennemgående person, som har en indgående indsigt i beboerens handleplan.

​Tid er som tidligere nævnt en væsentlig faktor for målgruppen. Med sammenhæng i bo- og dagtilbud kan der netop sammensættes en individuel dagsstruktur og ugeplan, som tilgodeser den enkeltes dagsrytme og vaner.

​Individuelle udviklingsmål ud fra nærmeste udviklingszone

Alle mennesker har iboende ressourcer og kompetencer. Beboerne har behov for, at vi gennem vore iagttagelser og observationer sammen med dem opstiller nogle enkle og præcise mål for deres adfærd og evner i en aftalt periode. Disse mål er gennemgående i hverdagens opgaver og aktiviteter og evalueres i fællesskab af beboer og kontaktperson.

​Målene er tilpasset, så beboeren sikres succes med sine opsatte mål. „Jeg-kan“ oplevelser har væsentlig betydning for den enkeltes selvopfattelse og for modet til nye udfordringer.

​Dannelse og vækst gennem nære relationer

Det har stor betydning for beboerne at kunne afkode samværsformer i de sammenhænge, de begår sig i.

​Det er hensigtsmæssigt at „passe ind“ i et givent miljø. Beboerne har brug for at kende „spillereglerne,“ som bliver dannet på baggrund af de eksisterende normer. Etik er begrundelse for normerne, og aftalte, tydelige værdier danner kontrakt for samspillet. Beboernes læring og dermed vækst foregår bedst gennem relationer, som har væsentlig betydning for dem.

​Et miljø, som har fokus på kultur, aktivitet, leg og humor

Beboerne i Boformen Gaia har brug for et aktivt liv, som medvirker til at skabe nogle blivende interesser hos dem. Det sker i form af kulturoplevelser og aktiviteter ude som inde.

Traditioner og højdepunkter er med til at skabe forventning og genkendelighed i hverdagen. Det er samtidig vigtigt at fastholde legen som et uforpligtende redskab til at klare en hverdag med aftaler og ansvar. Humor er et nyttigt redskab til forløsning, oplevelse af intimitet og opbyggelse af fornyet energi og gå-på-mod.​