(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Målgruppe

Beboerne er mennesker med mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse, udviklingshæmning og medfødt hjerneskade. ​Det kan være mennesker med Downs syndrom eller andre typer skader forvoldt ved eks. fødslen.

​Målgruppen er også mennesker med lidelser som spasticitet og epilepsi.

Beboere med behov for støtte

Det er gennemgående for beboerne, at de trives og udvikler sig bedst i et hverdagsliv, som er kendetegnet ved struktur, genkendelighed og forudsigelighed. De har brug for ro og tid omkring sig for at kunne modtage og bearbejde de mange indtryk, som mennesker udsættes for i en kompleks og til tider hektisk dagligdag.

​Målgruppen har behov for støtte til personlig hygiejne, måltider, medicinindtagelse, daglige praktiske gøremål, madlavning, rengøring, transport, økonomi, kontakt med pårørende/netværk, aktivitetstilbud, lægebesøg, afholdelse af ferie, brug af nærmiljø, frisør m.m.

Der kan endvidere være brug for støtte til behandlingstilbud som fysio-, ride-, fodterapi, psykolog eller andet.

​Den rette udviklingsorienterede guidning

Afhængig af omfanget af den enkelte beboers handicap differentierer vi mellem to takster for såvel ophold og dagbeskæftigelse. Taksterne er alene udtryk for behovet for personaleressourcer i forhold til personlig pleje, ledsagelse og guidning.

​Målgruppen af unge mennesker er samtidig kommet til det sted i deres liv, hvor der sker en naturlig løsrivelse fra forældre eller andre nøglepersoner. Nu er det tid for at forme sig et voksent liv, og den enkelte skal finde sin egen rolle/plads i de forskellige sociale sammenhænge. Beboerne har brug for at opleve sig værdsat og nyttige.

​Deres miljø i Boformen Gaia er kendetegnet ved, at der er plads til at udfordre, eksperimentere, undersøge og at fejle. Beboerne har behov for en opmuntrende og støttende tilgang fra deres omgivelser med mindst mulig servicering og “tagen over”.

Samvær med ligestillede er væsentligt for den enkeltes oplevelse af accept/glæde ved sig selv. Samtidig styrkes og udfordres selvopfattelsen positivt i sammenhænge, hvor der er flere modeller at spejle sig i.

Meningsfyldt indhold i hverdagen

Vi mener, at målgruppen i det omgivende samfund har behov for at blive “set” som en specifik gruppe i forhold til deres livsforløb. I samfundet skiller unge-gruppen sig på mange måder ud sammenholdt med de øvrige aldersgrupper (børn, ældre…). 18-80-årsalderen er kendetegnet ved at være en periode i livet, hvor der sker rigtig meget (uddannelse, job, m.m.); en aktiv og udadvendt tid.

​Vi mener også, at målgruppen har ret til et meningsfyldt indhold i deres hverdag, fordi det skaber udvikling for den enkelte.​