(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Ledelse og samarbejde

Boformen Gaias leder er Bente Pedersen. Hanne Kargo er souschef og daglig pædagogisk leder. Både Bente og Hanne har mange års erfaring bag sig, og har begge været ansat på Gaia i flere år. Bente blev ansat på Gaia, som pædagog i 2007, og blev i 2011 ansat som administrativ faglig medarbejde. Hun fik her et indblik i de forskellige administrative opgaver. Bente er uddannet kontorassistent, socialpædagog, supervisor og pt. i gang med diplomuddannelsen i kommunikation og ledelse. Hanne har været ansat som pædagog på Gaia siden 2009. Vi er begge ansat i ledelsen pr. 1. november 2016.

Værdibaseret ledelse

Ledelsen i Boformen Gaia har afsæt i værdibaseret ledelse. Det er væsentligt, at institutionen har et fælles, menneskeligt grundlag at arbejde ud fra. Den menneskelige ressource er den væsentligste i opgaveløsningen.

​Mennesket er såvel mål som metode, og det er en forudsætning, at der arbejdes ud fra et fælles og erkendt værdigrundlag, som justeres jævnligt af de ansatte medarbejdere og ledelsen.

​Ledelsen har en involverende og lyttende tilgang til medarbejdergruppen. Den enkelte er ekspert på sine arbejdsopgaver, men der er god mulighed for sparring såvel med ledelsen som med øvrige kolleger. Observation og refleksion er vigtige redskaber i forhold til pædagogisk udvikling.

Der afholdes årligt medarbejderudviklingssamtaler, individuelt og/eller med den samlede medarbejdergruppe.

​Ledelsens opgaver og ansvar

Det er ledelsens opgave at forhandle og lave aftaler med kommuner og andre offentlige myndigheder. Det er ligeledes ledelsens ansvar at tage over i vanskelige konfliktsituationer, som berører beboere, pårørende og/eller medarbejdere.

Ledelsen er ansvarlig for alle beslutninger, der træffes i Boformen Gaias regi.

​Ledelsen har viden om og indsigt i relevant lovstof, cirkulærer m.v. som omhandler målgruppen og driften af institutionen. Ledelsen informerer medarbejdergruppen om disse forhold.

​Ledelsen er forpligtet til at inddrage relevant faglig teori og udvikling i personalegruppens arbejde.

​I forhold til at sikre den fortsatte faglige udvikling deltager ledelsen i et supervisionsforløb. Personalegruppen tilbydes supervision individuelt eller i gruppen efter aftale. Marlene Andersen (supervisor og proceskonsulent) er tilknyttet institutionen som supervisor.

​Beredskabsplan til kritiske situationer

I kritiske situationer forefindes der en beredskabsplan, således at der af det pågældende personale altid kan handles i en given situation. Beredskabsplanen indeholder angivelse af, hvem der skal kontaktes, hvem der kan tilkaldes, rækkefølgen det gøres i, hvordan der ydes krisehjælp, og hvem der kan yde ekspertbistand i forhold til situationen.

​Sagsbehandlere, pårørende til evt. beboere og andre er altid velkomne til at aftale/komme på besøg. Sagsbehandlerne i de visiterende kommuner inviteres til de årlige handlemøder, og vi retter henvendelse til kommunerne, når/hvis der opstår et behov for bistand.

​I fællesskab udvikler vi et miljø, hvor der er fokus på trivsel, atmosfære, humor og faglighed.​

DNV Certificeret Danmark

Indtil 2018 har Boformen Gaia være akkrediteret i forhold til fastlagte standarder fra Foreningen Akkreditering Danmark og certificeret gennem Bureau Veritas. Vi har p.t. ikke længere denne mulighed, og har derfor valgt at bliver ISO9001 certificeret gennem DNV.

Boformen Gaia er således certificeret og dette omfatter såvel botilbud og dagtilbud.

Det betyder, at vi følger fastlagte standarder for organisering, udvikling, samarbejde, ledelse m.m. Det giver os samtidig ret til at benytte DNVs Certificerings logo på vores hjemmeside, brevpapir m.v.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.