(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Kompetencer

Personalekompetencer

​I Boformen Gaia lægges der vægt på medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Næsten alle medarbejdere har gennemført en socialfaglig uddannelse, specifikt en pædagoguddannelse, men der er også medarbejdere, som er ansat på baggrund af anden uddannelse / specielle kvalifikationer.

​Vi anser medarbejdernes kompetencer, såvel fagligt som personligt, som den væsentligste ressource i opgaveløsningen. Der afholdes primært fælles kursusvirksomhed i form af pædagogiske dage fordelt hen over året. En væsentlig fordel ved kursusvirksomheden er, at vi erfarer og udvikler os sammen.

Vi dygtiggør os i forhold til:

  • ​at udarbejde og efterleve vores værdigrundlag
  • at udvikle omsorgsetik og professionalitet
  • at kvalificere os i at arbejde i teams (persontests, Belbinns´ teamroller, gruppeprocesser)
  • at anvende neuropædagogikken som pædagogisk værktøj
  • at tydeliggøre ledelsesprofilen (tests, selvledelse)
  • at udvikle kommunikationen i samarbejdet (bl.a. feed-back)
  • at implementere smtte/gas modellen

Derudover har vi haft enkelte kursusdage omhandlende eks. målfastsættelse, resultatdokumentation, Borderline, Low Arousal, omsorgssvigt, KRAP, psykisk arbejdsmiljø, MUS, strategi og vision og førstehjælp.

Individuelle medarbejdere har specifikke ansvarsområder og kompetencer, bl.a. som seksualvejleder, medicin ansvarlig, forflytningsvejleder eller andet.

Fremadrettet vil der fortsat være fokus på værdigrundlaget samt på opkvalificering af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer i forhold til at være et team, at udøve ledelse og at udvikle den pædagogiske praksis.

​Medarbejderne tilbydes regelmæssig ekstern supervision ved Supervisor Marlene Andersen. Endvidere er Arbejdspsykolog Milo Leig Andersen er tilknyttet.​

DNV Certificeret Danmark

Indtil 2018 har Boformen Gaia være akkrediteret i forhold til fastlagte standarder fra Foreningen Akkreditering Danmark og certificeret gennem Bureau Veritas. Vi har p.t. ikke længere denne mulighed, og har derfor valgt at bliver ISO9001 certificeret gennem DNV.

Boformen Gaia er således certificeret og dette omfatter såvel botilbud og dagtilbud.

Det betyder, at vi følger fastlagte standarder for organisering, udvikling, samarbejde, ledelse m.m. Det giver os samtidig ret til at benytte DNVs Certificerings logo på vores hjemmeside, brevpapir m.v.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.