(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Idégrundlag

Vores vision for Boformen Gaia er at skabe et miljø, hvor beboere og personale i fællesskab oplever harmoni, udfordring og glæde!

​Boformen Gaia er et specialpædagogisk botilbud, hvor vi tager afsæt i beboernes iboende ressourcer. Neuropædagogik er udgangspunktet for samspillet med beboerne, og de individuelle funktionsnedsættelser anskues positivt ved beboerne.

Beboerne i Boformen Gaia er mennesker, som har brug for personaledækning hele døgnet, men som samtidig har ressourcer til på forskellig vis at indgå aktivt i lokalmiljøet.

​Boformen er et botilbud med et tilknyttet dagtilbud, som fortrinsvis benyttes at beboerne. Dette giver beboerne tid og rum til at komme i gang med dagens gøremål ud fra egen formåen og i sit eget tempo. Det er en forudsætning, at beboerne, som visiteres til Boformen Gaia, samtidig visiteres til stedets dagtilbud.

​Lokalmiljøet inddrages ved, at beboerne f.eks. tilbydes praktikpladser i erhvervslivet: lagerhjælp, fejedreng, opfylder på hylder, slår græs m.v. Det sker også ved, at vi viser os i bybilledet og eksempelvis deltager i byens arrangementer.​