(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Certificering

Indtil 2018 har Boformen Gaia være akkrediteret i forhold til fastlagte standarder fra Foreningen Akkreditering Danmark og certificeret gennem Bureau Veritas. Vi har p.t. ikke længere denne mulighed, og har derfor valgt at bliver ISO9001 certificeret gennem DNV.

Boformen Gaia er således certificeret og dette omfatter såvel botilbud og dagtilbud.

Det betyder, at vi følger fastlagte standarder for organisering, udvikling, samarbejde, ledelse m.m. Det giver os samtidig ret til at benytte DNVs Certificerings logo på vores hjemmeside, brevpapir m.v.

Certificering 2023
“Den interne audit og pårørendeevaluering, samt at der afholdes pårørendedag/arrangementer. Proceduren når der kommer ny medarbejdere. Rullende arbejdsplaner/lange vagter for at imødekomme kerneopgaven. Samværsvejledningerne, brug af pædagogiske metoder og principper. Rollen som kontaktpædagog, bl.a. arbejde med udviklingsmål/sg. MU-samtaler, supervision, mentalisering, faglig sparring. Journalføring, deling af hændelser og refleksioner og disse. Personalemøder og faglige overlaps (korte møder 2 x dagligt). Klar opgavefordeling og rul i disse. Fokus på fælles uddannelse og sprog”.

Vedr. beboerne. “At de er en aktiv del i udførslen af arbejdsopgaverne. Oplæring og udvikling. Udvikler selvstændighed i opgaven. Planlagte opgaver med forudsigelighed, også ved at hver beboer har en tavle med piktogrammer. Der tages individuelle behov. Beboerne udtrykker glæde ved at være her”.