(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Bestyrelsen

Michael Schelde

Formand

Ph.d & M.A. Konsulent.

Jacob Thorup Larsen

Næstformand

Advokat

Peter Andersen

Medlem

Direktør for forlag & kompetenceudvikling, Dafolo.
Cand.pæd.soc.

Hanne Kargo

Faglig leder

Medlem

Leder

Bente Pedersen

Leder