(+45) 98 28 30 20 info@gaiabo.dk​

Baggrund

​HISTORIEN OM VORES HUS

Huset ligger i den gamle bydel af Hjallerup. Det er et nybyggeri, men tidligere har der på grunden været en mølle, som forarbejdede den nærliggende Møllegårds afgrøder.

Fra vores vinduer kan vi se de store åbne arealer, hvor der årligt afholdes Hjallerup Marked.

Vores hus blev opført af en flok energiske forældre, som ønskede at skabe et friskolemiljø til deres børn. Skolen levede desværre ikke så længe, og nu bor vi i den smukke bygning, som er blevet ombygget til vores formål.

I 2012 tog vi en ny tilbygning, som rummer dagtilbuddet, i brug.

​Navnet Gaia

Boformen hedder Gaia, opkaldt efter en græsk gudinde.

​Gaia var ifølge den græske mytologi mor til bl.a. guderne Uranos (himlen) og Pontos (havet) og alle levende væsener; en ”moder jord.”

​For os symboliserer navnet noget mildt, tålmodigt, omsorgsfuldt og vidtfavnende. På samme måde vil vi gerne, at vores boform opfattes som et varmt og rummeligt fællesskab, hvor der er rigeligt med plads til mangfoldighed.

Begrebet “Boform”

Vi er et socialt tilbud oprettet efter §107 og §108 i Serviceloven.

Vi vil imidlertid gerne opfattes som beboernes hjem, derfor kalder vi stedet for Boformen Gaia. Begrebet boform signalerer, at her hører beboerne til.

​Herfra forvalter de deres liv, er private, har råderum og valgmuligheder. Derfor har boformen også åbent alle dage i årets løb.

​Begrebet “Specialpædagogik”

Vores pædagogiske profil er specialpædagogikken.

Beboerne i Gaia er alle mennesker, som har en hjerneskade i et variabelt omfang. Vores afsæt for samspillet med beboerne er netop at tage afsæt i den enkeltes formåen under hensyntagen til hjernens dysfunktion.

​Vi stiller netop de krav til beboeren, som vedkommende har mulighed for at opnå succes ved. Hjernen er den mest komplekse enhed i det menneskelige system – der er ikke to hjerner, som er ens, og derfor er vores pædagogik målrettet det enkelte individ.